اطلاعیه 5 - اعلام حمایت علمی دانشگاه بیرجند
1397/03/08

دانشگاه بیرجند به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست ، و جناب آقای دکتر محمدرضا اسدی یونسی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند به عنوان عضو کمیته علمی در این همایش همکاری می نمایند.