اطلاعیه 11 - اعلام حمایت علمی دانشگاه شهرکرد
1397/06/21

دانشگاه شهرکرد به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست ، و جناب آقای دکتر محمد ربیعی ، دکتر مهرداد حاج حسنی ، سرکار خانم دکتر منیژه کاوه و جناب آقای دکتر ذبیح الله کاوه اعضای  هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه شهرکرد به عنوان عضو کمیته علمی در این همایش همکاری می نمایند.