اطلاعیه 13 - اعلام حمایت علمی انجمن علمی روانپزشکی ایران
1397/06/21

انجمن علمی روانپزشکی ایران به جمع حامیان علمی کنفرانس پیوست.

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران در سال ۱۳۴۵ با تلاش تنی چند از روان‌پزشکان و پیش‌کسوتان روان‌پزشکی ایران باهدف ارایه‌ی فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و تخصصیِ روان‌پزشکی، و به عنوان یک انجمن غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل شد ، انجمن علمی روان‌پزشکان ایران توسط هیأت مدیره‌ی هفت‌نفره اداره می‌شود که در مجمع عمومی سالیانه توسط اعضای انجمن، که در حال حاضر بیش از 1500 نفر هستند، برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

انجمن علمی روان‌پزشکان ایران عضو انجمن جهانی روان‌پزشکان نیز هست و در کنگره‌های بین‌المللی خارج از کشور، روان‌پزشکان ایرانی به طور فعال شرکت و به ایراد سخن‌رانی و بیان نقطه نظرات خود می‌پردازند.