اطلاعیه 16- اعلام حمایت علمی و معنوی سازمان نظام روانشناسی، مشاوره
1397/07/08

 سازمان نظام روانشناسی، مشاوره خراسان رضوی به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس پیوست.

جناب آقای پروفسور سید امیر امین یزدی رئیس سازمان نظام خراسان رضوی به عنوان سخنران کلیدی درهمایش ایراد سخنرانی خواهند نمود.