اطلاعیه 17-نمایه شدن همایش د ر وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
1397/07/09

 

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند،

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت در وب سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نمایه گردید.