اطلاعیه 18 - تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله
1397/08/18
با توجه به مشکل پیش آمده جهت ویزا برای مهمانان خارج از کشور و زمانبر بودن رفع مشکل ، تاریخ برگزاری کنفرانس ۳ هفته تمدید و کنفرانس مصادف با هفته پژوهش برگزار خواهد گردید . تاریخ ها به شکل زیر می باشند .
 

تاریخ برگزاری همایش :

22 آذر ماه 1397

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 

9 آذر ماه 1397

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :

12 آذر ماه 1397