اطلاعیه20-آماده سازی فرمت ارائه شفاهی وپوستر
1397/09/07

 

 به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت که مقاله آن ها پذیرش شده و ثبت نام قطعی نموده اند،می رساند:

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه در روز برگزاری همایش آماده کنند و به ایمیل oral.cnf@gmail.com ارسال نمایند.فرمت ارائه سخنرانی

                         *نکته:
-فقط برای آن دسته ازپژوهشگرانی که فرمت خود رابه این ایمیل بفرستند،وقت سخنرانی در نظر گرفته می شود. 
-همراه داشتن فایل پاور پوینت در روز همایش اجباریست.
-تنها کسانی که قصد حضور در کنفرانس را دارند فایل را آماده نمایند.
 

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر پوستر خود را جهت چاپ و نصب در روز برگزاری همایش آماده کنند و به
ایمیل poster.cnf@gmail.com (توجه نام فایل با کد مقاله یکسان باشد) ارسال نمایند.
 
                          *نکته:
-برای ارسال فرمت سخنرانی و پوستر خود تا تاریخ 16 آذر ماه فرصت باقیست*
-آن دسته از پژوهشگرانی که تمایل دارند دبیرخانه به نمایندگی پژوهشگر محترم جهت چاپ و نصب پوستر اقدام نماید.لطفا با واریز کردن مبلغ 20000 هزار تومان به شماره
کارت 6104337917615534 به نام سهراب اسداله زاده فیش واریزی خود را همراه فایل پوستر ارسال نمایند.*