اطلاعیه 25 - فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده کنفرانس در مجلات
1397/09/20

 پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :1- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل journal.accept@gmail.com

  موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف کنفرانس روانشناسی ، مشاوره
متن ایمیل : انتخاب نوع مجله شامل علمی پژوهشی داخلی یا بین المللی خارجی
پیوست ایمیل : نسخه فارسی یا انگلیسی مقاله
2- لیست مجلات برای شما ارسال می شود. بر اساس فیلد مقاله شما ارسال خواهد شد.


نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

- جهت چاپ در مجلات علمی پژوهشی باید کیفیت مقاله خوب باشد و اصلاحات داده شده را نیز انجام دهید.

- تعداد مجلات علمی پژوهشی پشتیبان همایش 3 عدد می باشند که بر اساس فیلد مقاله شما معرفی خواهند شد.
- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.


translate.tract@gmail.com