اطلاعیه26-قابل توجه شرکت کنندگان غیرحضوری کنفرانس - ارسال رایگان گواهینامه ها
1397/09/28

 

قابل توجه شرکت کنندگان غیرحضوری کنفرانس، پکیج کنفرانس شامل (گواهی ارائه مقاله به تعداد نویسندگان+ سی دی مجموعه مقالات )در حال ارسال به آدرس پستی نویسندگان به صورت رایگان است.

 

**لطفا از تماس با دبیرخانه خودداری نمایید.