اطلاعیه 4 - مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
1397/03/06
 با توجه به سطح علمی بسیار بالای  " کنفرانس بين المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت " به عنوان یکی از معتبرترین کنفرانس های سالانه علمی ، پژوهشی و اجرایی حوزه روانشناسی و علوم تربیتی  درمجامع علمی کشور ایران  به اطلاع می رسانیم، این کنفرانس موفق به دریافت مجوز رسمی برگزاری از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برابر با آئین نامه شماره 15/88780 مورخ 93/05/25 هیئت امنا و هیئت های ممیزه وزارت متبوع با شماره مجوز 16/309602 گردیده است.
لذا کلیه مقالات پذیرش شده  و گواهینامه های ارائه شده در این کنفرانس  مورد تایید تمام سازمان های وابسته به وزارت علوم در ایران و سایر مراکز علمی جهان می باشد و پژوهشگران عزیزمی توانند از امتیاز فوق بهره مند گردند.